Комп'ютерна програма "ПроОблік" призначення для часткової автоматизації ведення бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях та малих підприємствах. Являє собою інструмент ведення журналу (книги) обліку господарських операцій в електронному вигляді.

Програма дозволяє:

  • самостійно налаштовувати план рахунків,
  • вводити господарські операції в електронному вигляді,
  • складати типові проводки з вказівками щодо автоматичного обчислення сум операцій,
  • складати кошториси,
  • вести управлінський та аналітичний облік, у тому числі матеріальних цінностей (з використанням інструменту "міток"),
  • формувати та роздруковувати оборотно-сальдові відомості, журнали господарських операцій, журнали рахунків, звіти про виконання кошторисів та інші звіти.

Робота з програмою вимагає наявності у користувача принаймні базових знань у сфері бухгалтерського обліку та принаймні базових навичок роботи з комп'ютерною технікою.

Програма встановлюється користувачем на власному або наданому третіми особами комп’ютерному обладнанні. Ми не надаємо користувачу комп’ютерне обладнання для користування програмою.

Всі користувацькі файли, що створюються програмою, зберігаються локально на комп’ютері користувача. Програма не передбачає віддаленого (“хмарного”) зберігання й доступу до даних. Доступ до даних та безпека їх зберігання визначаються доступом та безпекою зберігання комп’ютера / накопичувача інформації користувача, на якому зберігаються користувацькі файли.