Редакція від 23 квітня 2021 року

Ліцензійна угода
користувача Комп'ютерної програми “ПроОблік”
з Приватним підприємством “Прорис”

Визначення термінів

Правовласник - юридична особа за законодавством України Приватне підприємство “Прорис” (ідентифікаційний номер 41805209).

Програмний продукт - Комп'ютерна програма “ПроОблік”, майнові права (включаючи право розповсюдження) на яку належать Правовласнику, включаючи усі та кожний окремий компонент, що вбудовано в її виконуваний файл або постачається як окремий файл, включаючи, але не обмежуючись, виконавчі, довідкові, демонстраційні файли, файли-приклади, бібліотеки, бази даних, зразки, супроводжувальні матеріали (зображення, фотографії, анімаційні зображення, аудіо- та відеокомпоненти і т.ін.), друковані матеріали та інші компоненти, незалежно від способу отримання (з використанням мережі Інтернет чи в інший спосіб, від Правовласника чи від інших осіб) таких компонентів Користувачем.

Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, що здійснює встановлення, копіювання, запуск або використання Програмного продукту на будь-якому комп’ютерному обладнанні (в тому числі, але не виключно, віртуальному або віддаленому).

Веб-сторінка Програмного продукту - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина) за адресою https://prooblik.pro/, включаючи підсторінки та піддомени.

 

1. Загальні положення

1.1. Ця ліцензійна угода (далі - Угода) укладається між Користувачем і Правовласником.

1.2. Ця Угода вважається такою, що прийнята Користувачем та набула чинності, з моменту настання однієї з таких подій:

1.2.1. Встановлення (копіювання) примірника Програмного продукту Користувачем (або в його інтересах будь-якою іншою особою) на будь-якому комп’ютерному обладнанні;

1.2.2. Запуску (використання) Програмного продукту Користувачем (або в його інтересах будь-якою іншою особою) на будь-якому комп’ютерному обладнанні, залежно від того, яка із зазначених вище подій настане раніше.

1.3. Встановлення (копіювання) та/або запуск (використання) Користувачем (або в його інтересах будь-якою іншою особою) Програмного продукту означає прийняття Користувачем умов цієї Угоди. Якщо Користувач не згоден з деякими положеннями Угоди або з Угодою в цілому, Користувач не може встановлювати, копіювати, використовувати та запускати цей Програмний продукт.

1.4. Програмний продукт призначений для часткової автоматизації ведення бухгалтерського обліку юридичними особами.

 

2. Умови використання Програмного продукту. Авторське право

2.1. Всі майнові авторські права на Програмний продукт належать Правовласнику. Програмний продукт містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, що належить Правовласнику та автору Програмного продукту. Програмний Продукт захищений законодавством України та міжнародним законодавством. Користувач може використовувати Програмний продукт тільки у відповідності з правами Користувача, що зазначені в цій Угоді.

2.2. Правовласник надає Користувачеві невиключне обмежене право використовувати Програмний продукт у такий спосіб:

2.2.1. Застосовувати Програмний продукт відповідно до прямого функціонального призначення, визначеного п. 1.4 цієї Угоди;

2.2.2. Користувач може встановлювати та використовувати Програмний продукт на власному або наданому третіми особами комп’ютерному обладнанні та зберігати резервну копію Програмного продукту на цифрових носіях;

2.2.3. Користувач має право встановити та використовувати примірники Програмного продукту в кількості, що є розумно достатньою для застосування Програмного продукту відповідно до його прямого функціонального призначення;

2.2.4. Користувач не має права передавати примірник Програмного продукту іншим особам та в будь-який спосіб розповсюджувати Програмний продукт, в тому числі в складі збірок програмних продуктів;

2.2.5. Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дешифрувати і проводити інші дії з кодом Програмного продукту з метою отримання інформації про реалізовані технології та алгоритми.

2.3. Порядок користування Програмним продуктом, у тому числі вимоги до комп’ютерного обладнання, знань і навичок користувачів, особливості функціонування в різних режимах, визначається настановами до Програмного продукту, що оприлюднюються на Веб-сторінці Програмного продукту .

 

3. Плата за користування Програмним продуктом

3.1. Якщо інше не обумовлено Правовласником на Веб-сторінці Програмного продукту :

3.1.1. Використання Програмного продукту можливе у таких режимах:

а) повнофункціональному режимі відповідно до прямого функціонального призначення Програмного продукту - з придбанням і використанням ліцензійного ключа Програмного продукту Користувачем,

б) режимі обмеженої функціональності (демонстраційному режимі) - без придбання і використання ліцензійного ключа Програмного продукту Користувачем або після спливу строку чинності такого ключа;

3.1.2. Використання Програмного продукту в режимі обмеженої функціональності без придбання і використання ліцензійного ключа Програмного продукту Користувачем дозволяється виключно з метою перевірки Користувачем споживчих якостей та працездатності Програмного продукту на комп’ютерному обладнанні Користувача.

3.1.3. Завантаження з Веб-сторінки Програмного продукту та його встановлення і використання в режимі обмеженої функціональності без придбання і використання ліцензійного ключа Програмного продукту є безоплатним.

3.2. Користувач, який має намір використовувати Програмний продукт в повнофункціональному режимі відповідно до прямого функціонального призначення, повинен придбати у Правовласника ліцензійний ключ Програмного продукту. Умови придбання ліцензійного ключа Програмного продукту визначаються окремим договором між Правовласником і Користувачем.

3.3. Використання примірника Програмного продукту в повнофункціональному режимі відповідно до прямого функціонального призначення забезпечується протягом строку чинності ліцензійного ключа Програмного продукту за умови належного встановлення такого ліцензійного ключа Користувачем.

3.4. Після Спливу строку чинності ліцензійного ключа Програмного продукту Користувач має право придбати новий ліцензійний ключ або використовувати Програмний продукт в спеціальному режимі обмеженої функціональності згідно з настановами до Програмного продукту.

 

4. Обмежена відповідальність

4.1. Користувач отримує примірник Програмного продукту в електронній формі у стані “як є” (загальноприйнятий міжнародний принцип “AS IS”), що не виключає можливості наявності помилок у Програмному продукті. Програмний продукт може не відповідати очікуванням та/або потребам Користувача, але це не впливає на можливість використання Програмного продукту за його прямим функціональним призначенням.

4.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які явні або приховані недоліки Програмного продукту та/або проблеми, що виникають у процесі експлуатації Програмного продукту.

4.3. Правовласник не відповідає за моральну або матеріальну шкоду, понесену Користувачем при використанні Програмного продукту.

4.4. Правовласник не відповідає за моральну або матеріальну шкоду, понесену Користувачем, яка є наслідком протиправного втручання третіх осіб в роботу Програмного продукту або Веб-сторінки Програмного продукту.

 

5. Припинення дії Угоди

5.1. До цієї Угоди застосовується законодавство України.

5.2. Без обмеження будь-яких інших прав Користувача Правовласник має право розірвати цю Угоду в разі порушення Користувачем її умов. У такому разі Користувач зобов’язаний знищити усі копії Програмного продукту та видалити Програмний продукт зі свого комп’ютерного обладнання.

5.3. Користувач має право розірвати цю Угоду, знищивши усі копії Програмного продукту та видаливши Програмний продукт зі свого комп’ютерного обладнання. У такому разі будь-які платежі, сплачені Користувачем, йому не повертаються.

Ви можете завантажити примірник цього електронного документа, підписаний кваліфікованим електронним підписом.
Підпис можна перевірити на сервісі https://czo.gov.ua/verify